MẶT BẰNG THIẾT KẾ

MẶT BẰNG CÁC BLOCK CĂN HỘ THE ART

Mặt bằng các block căn hộ The Art

mat bang the art

MẶT BẰNG TẦNG BLOCK MOZART MỞ BÁN

mat bang block c du an the art tang 3 den 16

can ho the art loai e 66m2

can ho the art loai d 67m2

can ho the art loai c 70m2

can ho the art loai b 68m2

MẶT BẰNG TẦNG BLOCK PICASSO

Mặt bằng block B dự án The Art tầng 1

Mặt bằng block B dự án The Art tầng 1 – Click xem chi tiết

Mặt bằng block B dự án The Art tầng 2

Mặt bằng block B dự án The Art tầng 2 – Click xem chi tiết

Mặt bằng block B dự án The Art tầng 3 đến 16

Mặt bằng block B dự án The Art tầng 3 đến 16 – Click xem chi tiết

Mặt bằng block B dự án The Art tầng 17

Mặt bằng block B dự án The Art tầng 17 – Click xem chi tiết

Mặt bằng block B dự án The Art tầng 18

Mặt bằng block B dự án The Art tầng 18 – Click xem chi tiết

MẶT BẰNG TẦNG CĂN HỘ THE ART

Mặt bằng căn hộ The Art North West View

Click xem chi tiết mặt bằng Block North West View

Mặt bằng căn hộ The Art City View

Click xem chi tiết mặt bằng Block City View

Mặt bằng căn hộ The Art River View

Click xem chi tiết mặt bằng Block River View

Mặt bằng căn hộ The Art Park View

Click xem chi tiết mặt bằng Block Park View

MẶT BẰNG THIẾT KẾ CĂN HỘ THE ART

Căn Hộ The Art loại A 59.23 m2

Căn Hộ The Art loại B 68.73 m2

Căn Hộ The Art loại C 69.86 m2

Căn Hộ The Art loại D 67.31 m2

Căn Hộ The Art loại E 67.04 m2

No Comments

Leave a Reply